Holandsko končí etapu sociálneho štátu 20 st.

Holandský princ Willem-Alexander oznámil, že krajina končí etapu sociálneho štátu 20st. a nastupuje novú "s účasťou spoločnosti". Tzn., že ľudia si budú musieť šporiť event. investovať pre svoju vlastnú finančnú bezpečnosť. Účasť štátu bude už menšia.

‘The welfare state of the 20th century is over’, says new Dutch king in his inaugural address

Článok: www.dailymail.co.uk/news/article-2423751/Dutch-King-Willem-Alexander-declares-welfare-state-20th-century-over.html?ito=feeds-newsxml

19.09.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950