Irán má zlato na ďalších 15 rokov

Guvernér Centrálnej banky Iránu uviedol, že krajina má dostatok zlatých rezerv, ktoré jej zaručuje ekonomické prežitie na ďalších 15 rokov. Za posledných päť rokov navýšil Irána svoje rezervy 12 násobne.

Iranian Central Bank Governor: Iran has enough Gold for next 15 years

Článok: http://chasvoice.blogspot.sk/2012/11/iranian-central-bank-governor-iran-has.html

26.11.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950