Jadrové zbrane pre okamžité nasadenie

Infografika vypracovaná na základe dát z Bulletin of the Atomic Scientists znázorňuje počty jadrových zbraní vo svete k okamžitému nasadeniu. Je potrebné si uvedomiť, že každá z rakiet môže niesť až 12 bojových hlavíc o rôznych kilo-tonážach.

Contemplate!

NUKES READY TO FLY

Grafika: http://nationalpostnews.files.wordpress.com/2012/05/fo0505_nuclearweaponsw1.pdf

27.06.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950