Japonskí day traders pros

Japonskí day traders profitujú z volatility domácich trhov. Za niekoľko sekúnd po otvorení trhov Murakami zarobí toľko, ako priemerný pracovník za mesiac. S ročným ziskom $350,000 sa radí medzi "pros". Avšak začiatky neboli ľahké.

Japan's Day Traders Profit From Market Volatility in Abenomics's Wake

Článok: www.businessweek.com/articles/2013-07-11/japans-day-traders-profit-from-market-volatility-in-abenomicss-wake

10.08.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950