Juan sa môže stať svetovou rezervnou menou

Ruský MiZV S. Lavrov uviedol, že v nasledujúcej dekáde za určitých okolností sa čínsky juan môže stať rezervnou menou. Dodal, že v nasledujúcich 20-tich rokoch sa očakáva sformovanie nového obrazu sveta, čo so sebou prinesie aj bolestivé procesy sformovania medzinárodných vzťahov.

Yuan may become main reserve currency next decade - Lavrov

Článok: www.strategic-culture.org/news/2012/12/02/yuan-may-become-main-reserve-currency-next-decade-lavrov.html

03.12.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950