Kissinger varuje: potrebujeme NWO

blue

H. Kissinger uviedol, že je nutná potreba NWO. Bude to avšak cesta dlhá a komplikovaná. V globále sú štyri pohľady: Čínsky, Islamský, Západný a Ruský. A tieto štyri nie sú stále kompatibilné. Ďalej uviedol, že Ukrajina môže zabudnúť na Krym a v blízkej budúcnosti aj na NATO.

Kissinger Warns "We Need A New World Order"; Ukraine Should Forget Crimea & NATO

Článok: www.zerohedge.com/news/2014-11-18/kissinger-warns-we-need-new-world-order-ukraine-should-forget-crimea-nato

19.11.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950