Koronavírus môže nakaziť 40-70% populácie

blue

Marc Lipsitch, profesor epidemiológie na Harvarde uviedol, že koronavírus nebude zvládnutý a 40-70% svetovej populácie bude nakazeno. Neznamená to, že všetci budú vážne chorí, väčšina pravdepodobne bude mať asymptomatickú event. miernu chorobu.

Harvard Professor Says 40-70% Of People Worldwide Will Be Infected With Covid-19

Článok: www.zerohedge.com/geopolitical/harvard-professor-says-40-70-people-worldwide-will-be-infected-covid-19


25.02.2020

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950