Kríza v eurozóne potrvá ďalších 5 rokov

Eurozóna potrebovať najmenej päť rokov, aby sa dostala z dlhovej krízy, uviedla na konferencii v Sternbergu, GER nemecká kancelárka A. Merkelová.

Angela Merkel: eurozone crisis will last at least another five years

Článok: www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9653205/Angela-Merkel-eurozone-crisis-will-last-at-least-another-five-years.html

06.11.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950