Krízou postinuté krajiny stratili suverenitu

Šéf ECB uviedol, že EÚ by mala mať právomoc zasahovať do národných rozpočtov členských krajín a navrhovať zmeny ešte pred ich odsúhlasením národnými parlamentmi.

ECB: Crisis nations have lost their sovereignty

Článok: www.thelocal.de/national/20121028-45823.html

29.10.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950