Kúpte dom, získate občianstvo

Španielska vláda v boji s dlhom krajiny ponúka občianstvo každému cudzincovi, ktorý si v krajine kúpi nehnuteľnosť min. za 160,000 EUR. Cieľovou skupinou sú hlavne Rusi a Číňania. Otázkou avšak zostáva, či občianstvo bude len výlučne španielske, alebo aj EÚ.

Buy a Spanish House, Get Free Residency

Článok: http://zen-haven.com/buy-a-spanish-house-get-free-residency/

22.11.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950