Kurz taktickej medicíny - Trauma 1 (T1)

blue

Dávame na vedomie organizovanie súkromných kurzov taktickej medicíny / pred-nemocničná zdravotná starostlivosť o raneného s traumatickým poranením. Postupy preberané na kurze sú prispôsobené širokej laickej verejnosti a ľahko aplikovateľné na akékoľvek prostredie doma, alebo v zahraničí ( dopravné nehody , nešťastia , dovolenka , turistika atď.)

Podrobnosti o kurze: http://prntscr.com/dt03hm

Kontakt: tereska.tacmed@gmail.com


08.01.2017

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950