Mimozemský inteligentný život?

blue

Podľa Russian Academy of Sciences je 99,9% pozorovaní UFO atmosferickým alebo fyzikálnym fenoménom a tieto úkazy nie sú spojené so žiadnou formou inteligentného života vo vesmíre. Avšak riaditeľ ruského Roscosmosu uviedol, že niektoré UAP (unidentified aerial phenomena) by mohli byť odpovedajúce mimozemskému inteligentnému životu.

Extraterrestrial Intelligent Life Could Account For Some UFO Sightings: Russian Space Chief

Článok: www.zerohedge.com/geopolitical/extraterrestrial-intelligent-life-could-account-some-ufo-sightings-russian-space-chief


20.06.2022

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950