Mobily vs funkčné toalety

Nová štúdia OSN odhalila skutočnosť, že v globále má viac ľudí prístup k mobilom než k funkčným toaletám. Z celkovej populácie asi 6 miliárd má prístup k mobilom, avšak len 4,5 miliardy k funkčným toaletám. Mimochodom viete že v ČSR sa skôr používali splachovacie toalety než napr. v Belgicku?

More people have access to cellphones than toilets

Článok: http://news.yahoo.com/blogs/sideshow/more-people-access-cell-phones-toilets-010850961.html

24.03.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950