Momentum stocks na akciových trhoch

blue

Aj keď to tak nevyzerá, ale na akciových trhoch je v súčasnosti neobvykle veľa "momentum (pump) stocks", ktoré svoje 100+%-tné zhodnotenia nemajú ani ničím podložené. Vidieť to aj na výsledkoch známych Day-traderov.

Pedal to the Metal

18.06.2020

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950