Najbohatšie je Lichtenštajnsko

14 z 25 najbohatších ľudí žijú v USA. Avšak to neznamena, že Amerika je najbohatšia. Najvyššie per capita HDP má Lichtenštajnsko, nasleduje Katar. Slovensko je na 58. mieste.

Enjoy!

As the World Earns
Source: As the World Earns

17.11.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950