Najrozšírenejšie náboženstvá

blue

Podľa niektorých odhadov existuje na svete asi 4000 rôznych náboženstiev, náboženských skupín a vierovyznaní. V súčasnosti vedie kresťanstvo (31%). Muslimovia sú druhí s 23%. Odhad je, že do roku 2060 Muslimovia prevezmú prvenstvo so 70%. Kresťania sa posunú na druhú priečku s 34%, Hinduisti tretí s 27%.

Visualizing The World's Most Popular Religions

Článok: www.zerohedge.com/geopolitical/visualizing-worlds-most-popular-religions


22.06.2022

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950