Najväčší transfer bohatstva v histórii

blue

Počas následujúcich troch dekád sa transferuje zo staršej generácie super-boháčov na ich mladších potomkov asi $16 biliónov. Počet bohatých s majetkom nad $30 miliónov má v globále bohatstvo v hodnote asi $29,7 biliónov.

Coming soon: The biggest wealth transfer in history

Článok: http://finance.yahoo.com/news/coming-soon-biggest-wealth-transfer-140048972.html

14.01.2015

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950