Nemci emigrujú z krajiny

blue

Za poslednú dekádu opustilo Nemecko asi 1,5 mil. Nemcov, veľa z nich vysoko vzdelaných. V 2015 emigrovalo z krajiny 138tis. ľudí a v tomto roku sa očakáva ešte viac. Na druhej strane do krajiny prichádza značný počet ľudí z krajín tretieho sveta, obzvlášť moslimov. Hlavné dôvody odchodu Nemcov nie sú ani tak ekonomické, ale sociálne a kultúrne.

Germans Leaving Germany 'In Droves'

Článok: www.gatestoneinstitute.org/9154/germans-leaving-germany


23.10.2016

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950