Nový Zéland chce napodobniť Cyprus

Vláda Nového Zélandu k záchrane bánk zvažuje obdobný prístup ako Cyprus. Začne sa svetom spúšťa akési "domino a la Cyprus?". Začnú sa ľudia viac obzerať po drahých kovoch resp. aj iných cennostiach a uskladňovať ich mimo dosahu štátu?

New Zealand Government Now Planning a Cyprus-Style Confiscation to Fund Bank Bail Out

Článok: http://intellihub.com/2013/03/20/new-zealand-government-now-planning-a-cyprus-style-confiscation-to-fund-bank-bail-out/

21.03.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950