Odchod južanov z eurozóny by stál €17 biliónov

Nová štúdia nemeckých think tank-ov varuje, že odchod Grécka, Španielska, Portugalska a Talianska z eurozóny by znížil globálne HDP o 17 biliónov EUR a vtlačil by svet do recesie. Najviac postihnuté by bolo Francúzsko. Odchod samotného Grécka by bol zvládnuteľný, avšak treba sa vyhnúť dominovému efektu.

Euro Exit by Southern Nations Could Cost 17 Trillion Euros

Článok: www.spiegel.de/international/europe/study-warns-euro-exit-of-southern-nations-could-cost-17-trillion-euros-a-861775.html

26.10.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950