Investovanie v Južnej Amerike

Investori sa obvykle obracajú tam, kde je to relatívne lacné a aspoň trochu bezpečné. Z globálneho pohľadu je Paraguaj jednou z takýchto krajín.

Celý príspevok 20.02.2009

Nakupujte zlato a potraviny

Dlhotrvajúce potraviny a zlato sú odporúčania jedného z ekonómov. Dôvod? Ekonomická kríza sa bude prehĺbovať.

Celý príspevok 20.02.2009

Zrušiť MMF a SB?

Celkom výstižný názor J. Rogersa. Zrušenie MMF a SB by pre svet nebolo žiadnou tragédiou (ako aj ďalších nadnárodných organizácií. Veď. napr. IRC spotrebuje odhadom asi 85% financií na vlastnú réžiu a len okolo 15% ide na humanitárnu pomoc krajinám).

Celý príspevok 19.02.2009

Môže opätovne nastať hyperinflácia?

Záchranné balíky vlád nie je nič iné, ako pumpovanie peňazí do systému. Tieto kroky budú mať za následok rast inflácie a nemôže sa už zanedbať ani možnosť vzniku hyperinflácie. Ako ochrana a určitá zábezpeka pre nasledujúce roky investícia do PMs je viac než rozumným ťahom.

Celý príspevok 18.02.2009

Armáda sa pripravuje na občianske nepokoje

Americká armáda sa v tichosti pripravuje na zásahy proti domácim nepokojom, ktoré sa so zhoršovaním ekonomickej situácie budú pravdepodobne zintenzívňovať.

Celý príspevok 18.02.2009

Euro nad priepasťou

Európske banky a ich "toxické dlhy" vytvárajú riziko pre celý bankový systém EÚ. Aj táto skutočnosť je jedným z dôvodov, prečo v krátkodobom horizonte preferujeme USD. V prípade náhleho zhoršenia situácie bude potrebné zmeniť EUR na inú menu (USD alebo CHF).

Celý príspevok 17.02.2009

Východná Európa blízko finančnej pohromy

Finančné problémy v krajinách Východnej Európy môžu privodiť ďalšiu globálnu finančnú pohromu.

Celý príspevok 17.02.2009

G. Celente - nakupujte zlato!

G. Celente svojimi predikciami je stále v popredí záujmov médií. Podľa neho sa svet v roku 2009 dočká najhoršieho ekonomického kolapsu v histórii. Bezpečné je investovať do zlata a neutrácať za zbytočnosti.

Celý príspevok 15.02.2009

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950