Najlepšie akcie S&P od 2009

blue

Zaujímavá infografika znázorňujúca výkonnosť 20 najlepších akcií Indexu S&P od r. 2009. Najväčšie zhodnotenie zaznamenali akcie spoločnosti Netflix.

Celý príspevok 19.12.2019

Akciové trhy od 1990

blue

Zaujímavá infografika znázorňujúca výkon akciových trhov od r. 1990 do r. 2019. Index S&P sa takmer zdesaťnásobil a od r. 2009 je v desaťročnom býčom trende.

Celý príspevok 17.12.2019

Rast a pád akcií marihuanových spoločností

blue

Zaujímavá infografika znázorňujúca rast a pád akcií marihuanových spoločností od druhej polovice roku 2017 do súčasnosti.

Celý príspevok 11.12.2019

Rusko získava sympatie medzi US vojakmi

blue

Podľa prieskumu vo vojenských rodinách je v 46%-ách Rusko považované skôr spojenec než nepriateľ. Celkovo 28% Američanov považuje Rusko za spojenca. V minulom roku to bolo len 19%.

Celý príspevok 09.12.2019

6 makro predikcií pre 2020

blue

SAXO banka zverejnila šesť makro predikcií, čo môžme očakávať v nasledujúcom roku.

Celý príspevok 05.12.2019

Nerovnováha v podmienkach na život

blue

Zaujímavá infografika znázorňujúca nerovnováhu v životných podmienkach medzi najlepšími a najhoršími krajinami za posledných 200 rokov.

Celý príspevok 04.12.2019

Koľko hodín denného svetla máme počas 1 roka

blue

Zaujímavá vizualizácia znázorňujúca zmenu počtu hodín denného svetla počas 1 roka na planéte v závislosti na mieste, kde sa nachádzate.

Celý príspevok 02.12.2019

Rusko je menej závislé na USD

blue

Rusko je už menej závislé na dolári alebo iných zahraničných menách, uviedla CBR. Rusko odpredávalo doláre a za rok znížilo svoje rezervy o polovicu na súčasných 24% z celkových zahraničných rezerv.

Celý príspevok 29.11.2019

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950