Pápež varuje pred kolapsom globálnej ekonomiky

blue

Pápež varoval pred možným kolapsom svetovej ekonomiky. Svet podlieha hriechu modloslužobníctva, nie zlatému teľaťu, ale doláru, euru a libre. Ekonomika je závislá na vojne, ktorú využívajú silné mocnosti ako prostriedok na udržanie súčasného systému pri živote.

Pope Francis Warns Risk Of “Economic Collapse”

Článok: www.silverdoctors.com/pope-francis-warns-risk-of-economic-collapse/


17.06.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950