Papierové peniaze

Papierové peniaze sa stále vrátia k ich pôvodnej honote - nule. V súčasnosti sa vo svete používa 177 mien a životnosť existujúcich mien je v priemere 37 rokov.

Za pozornosť stojí graf na konci článku.

Článok:www.24hgold.com/english/contributor.aspx

18.03.2009

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950