Pestovanie ópia v Afganistane dosiahlo nový rekord

silver

Podľa správy UNDOC pestovanie ópia v Afganistane oproti minulému roku vzrástlo o 36% a dosiahlo rekordnú úroveň pestovanej plochy s viac ako 200,000 hektármi. Najviac sa pestovanie rozšírilo v provincii Helmand, kde pomaly končia svoje pôsobenie britské jednotky. Jednou z hlavných úloh Britov bolo práve "bojovať" aj proti rozširovaniu pestovania ópia v oblasti. Opak sa stal pravdou...

Afghanistan opium harvest at record high - UNODC

Článok: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-24919056

05.12.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950