Poľská armáda začína kopacie práce pri hľadaní zlatého vlaku

blue

Poľská armáda potvrdila, že začína s prácami, ktoré majú viesť k potenciálnemu nacistickému vlaku so zlatom a zbraňami. Oficiálne armáda sa na tejto činnosti podieľa preto, aby zistila, či nie sú v tejto lokalite nejaké nebezpečné materiály resp. zbarne, atď.

Polish Army Begins Digging For Nazi "Gold" Train

Článok: www.zerohedge.com/news/2015-09-28/polish-army-begins-digging-nazi-gold-train

29.09.2015

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950