Priemerná US domácnosť chudobnie

blue

Podľa najnovšej štúdie Russell Sage Foundation je po zohľadnení inflácie typická Americká rodina za posledných desať rokov o tretinu chudobnejšia. Keď v roku 2003 mala "bohatstvo" $87,992, o desať rokov neskôr už len $56,335. Takže bohatší sa stávajú bohatšími, avšak majorita chudobných ešte chudobnejšími.

America’s Lost Decade: Typical Household Wealth Has Plunged 36% Since 2003

Článok: www.prisonplanet.com/americas-lost-decade-typical-household-wealth-has-plunged-36-since-2003.html


28.07.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950