Prvá vertikálna farma založená v Singapure

Prvá komerčná vertikálna farma vznikla v Singapure. Jej účelom je znížiť závislosť na importovaných potravinách. 120 hliníkových veží, každá o výške 9m vyprodukujú denne 500kg zeleniny.

First vertical farm opens in Singapore

Článok: www.wired.co.uk/news/archive/2012-10/28/vertical-farm-singapore

03.11.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950