Prvý americký medený ETF

JPMorgan Chase & Co. získal povolenie na vytvorenie prvého amerického ETF zálohovaného fyzickou meďou. Proti tomuto ETF namietajú priemyselné spoločnosti, nakoľko vytvorením ETF sa zmenší množstvo fyzickej medi na trhu, čo môže mať za následok nárast jej ceny.

JPMorgan Wins Approval for First U.S. Physical Copper ETF

Článok: www.bloomberg.com/news/2012-12-17/jpmorgan-wins-approval-for-first-u-s-physical-copper-etf.html

20.12.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950