Rogers zamýšľa investovať v Rusku

Po vstupe Ruska do WTO aj legendárny investor Jim Rogers zamýšľa investovať v tejto krajine. Podľa neho majú ruské spoločnosti veľký potenciál na pritiahnutie zahraničného kapitálu a tým lepšie konkurovať ostatným spoločnostiam na globálnych trhoch.

JIM ROGERS: For The First Time In My Life, I'm Thinking Of Investing In Russia

Článok: www.businessinsider.com/rogers-eyes-russia-2012-8

30.08.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950