Rusko a Egypt pripravujú zónu voľného obchodu

blue

Egypt zvýši export poľnohospodárskych plodín do Ruska o 30%; v prípade zemiakov, citrusových plodov a cibule týmto vykryje asi polovicu deficitu po zákaze ich dovozu zo západných krajín.

Russia, Egypt looking to create a free trade zone – Putin

Článok: www.prisonplanet.com/russia-egypt-looking-to-create-a-free-trade-zone-putin.html


14.08.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950