Siahnu aj ďalšie štáty na vklady občanov?

Hoci Brusel v súčasnosti neuvažuje s tým, že by sa extra zdaňovali vklady aj v ďalších krajinách eurozóny, "pre budúcnosť" odmietol vylúčiť takúto možnosť získania finančných prostriedkov na splatenie dlhu.

Facing Bailout Tax, Cypriots Try to Get Cash Out of Banks

Článok: www.nytimes.com/2013/03/17/business/global/facing-bailout-tax-cypriots-try-to-get-cash-out-of-banks.html?_r=1&

18.03.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950