Signalizujú nové mrakodrapy vrcholy akciových trhov?

blue

V polovici minulého storočia E.R. Deway vytvoril hypotézu, že najvyššie budovy sveta sú obvykle dokončené po signifikantnom vrchole trhov. Infografika znázorňuje šesť prepadov trhov s 11-timi korešpondujúcimi mrakodrapmi za posledných 100 rokov.

Do Newly Built Skyscrapers Signal The Top of the Stock Market?

Článok: www.visualcapitalist.com/skyscrapers-signal-top-of-markets/


30.08.2016

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950