Solidárna daň vo Fínsku

blue

Fínska vláda navrhuje zaviesť dvojročnú daň zo solidarity pre ľudí, ktorí majú ročný príjem viac ako €81,000. Príjmy z tejto dane by pomohli pokryť výdavky na imigrantov, ktoré v tomto roku majú dosiahnuť €114 mil.

Finns who earn over $81,000 hit with “solidarity tax” to pay for migrant invasion

Článok: www.prisonplanet.com/finns-who-earn-over-81000-hit-with-solidarity-tax-to-pay-for-migrant-invasion.html

11.09.2015

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950