Soroš verí v euro

blue

Miliardár G. Soroš verí v euro a preto chce investovať do európskeho finančného systému. Jeho tím je odhodlaný zarobiť peniaze na európskych bankách, ktoré nutne potrebujú kapitál.

George Soros: 'I Believe In The Euro' And Am Looking To Invest In EU Banks

Článok: www.businessinsider.com/george-soros-i-believe-in-the-euro-2014-2

24.02.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950