Soroš vsádza na uhlie

blue

G. Soroš investoval do akcií Peabody a Arch Coal niekoľko miliónov dolárov. Možno to bude len krátkodobá investícia do cenovo prepadnutých akcií, nakoľko po zverejnení informácie sa ceny mnohých uhoľných akcií zvýšili. To okmažite prinieslo Sorošovi určitý zisk aj v jeho investícii.

George Soros is loading up on coal

Článok: http://www.businessinsider.com/george-soros-is-loading-up-on-coal-2015-9/

02.09.2015

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950