Stážista v BoAML sa upracoval k smrti

Mladý nemecký stážista v Bank of America Merrill Lynch v UK po troch odpracovaných dňoch a nociach od vyčerpania zomrel. Stážisti počas leta v bankách pracujú 7-10 týždňov a nároky na nich sú vysoké. Niekdy to v praxi vyzerá tak, že taxi ich z kancelárie privezie ráno domov, počká kým sa osprchujú a prezlečú a vezie ich späť do kancelárie.

Slavery in the City: Death of 21-year-old intern Moritz Erhardt at Merrill Lynch sparks furore over long hours and macho culture

Článok: www.independent.co.uk/news/uk/home-news/slavery-in-the-city-death-of-21yearold-intern-moritz-erhardt--at-merrill-lynch-sparks-furore-over-long-hours-and-macho-culture-8775917.html

21.08.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950