Svet prechádza množstvom cyklických kríz.

blue

S. Glaziev, poradca prezidenta Putina uviedol, že v súčasnosti svet prechádza množstvom cyklických kríz, z ktorých najdôležitejšia je technologická. Ekonomická štruktúra, ktorá posilňovala ekonomický rast za posledných 30 rokov je vyčerpaná. Je potrebný prechod na nový systém technológií. Bohužiaľ ako ukazuje história, takýto prechod cez technologické krízy sa vždy konal vojnou.

Interview with Sergei Glaziev - Advisor to President Putin


08.09.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950