Svetová chudoba sa znižuje

blue

Od roku 1990 do 2015 klesol globálny počet ľudí žijúcich v chudobe o polovicu (obzvlášť kvôli Číne). Vrchol chudoby bol v r. 1970, keď z celkových 3,2 mld. žilo v chudobe 2,2 mld. ľudí (menej ako US$1,25/deň). V súčasnosti zo 7,3 mld. len 0,7 mld. žijú pod touto hranicou príjmu.

Chart: The End of World Poverty is in Sight

Článok: www.visualcapitalist.com/chart-end-world-poverty-sight/


13.11.2016

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950