Svetová populácia na maxime v 2055

Svetová populácia bude ešte niekoľko dekád vzrastať. Dôvodom je veková štruktúra a predlžujúca sa dĺžka života.Vrchol by sa mal dosiahnuť v roku 2055, kedy by na planéte malo žiť 8,7mld. ľudí.

DEUTSCHE BANK: World Population Will Peak In 2055 Unless We Discover The 'Elixir Of Immortality'

Článok: www.businessinsider.com/deutsche-population-will-peak-in-2055-2013-9

10.09.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950