Sýrčan v Nemecku na soc. dávkach získava slušné bohatstvo

blue

Sýrčan žijúci v Nemecku so svojimi 4 ženami a 22 deťmi sa skutočne nemá zle. Ekonómovia vypočítali, že na sociálnych dávkach ročne na rodinu dostane 360tis. eur. Samozrejme, že to všetko musia zaplatiť daňovníci, čo vyvolalo vlnu hnevu v krajine.

Syrian man with four wives and 22 kids gets fortune in welfare

Článok: www.prisonplanet.com/syrian-man-with-four-wives-and-22-kids-gets-fortune-in-welfare.html


15.11.2016

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950