Tech Gréci sa pripravujú na barterové obchody

blue

Priority v nákupoch technicky založených Grékov sú drahé laptopy a herné konzoly ako príprava na potenciálnu barterovú ekonomiku krajiny. Predpokladajú totiž, že tieto veci si aj časom zachovajú svojú hodnotu.

Priorities: Greeks Rush to Buy Laptops and Games Consoles in Anticipation of Economic Collapse.

Článok: http://investmentwatchblog.com/priorities-greeks-rush-to-buy-laptops-and-games-consoles-in-anticipation-of-economic-collapse/

10.07.2015

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950