USD pomalý stráca štatút rezervnej meny

5 z 10 najsilnejších svetových ekonomík už pri vzájomnom obchodovaní nerealizujú platby v USD. Pomaly sa blíži koniec greenbacku ako svetovej rezervnej meny.

5 of 10 Top Economies in the World Drop the Dollar

Článok: www.activistpost.com/2013/04/5-of-10-top-economies-in-world-drop.html

02.04.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950