V 2021 končí START

blue

V roku 2021 sa ukončí platnosť dohody START (Dohoda o znížení počtu strategických zbraní)a ruský prezident je kedykoľvek pripravený podpísať jej predĺženie. V prípade jej neobnovenia nebude na svete žiadne obmedzenie, ktoré by kontrolovalo preteky v zbrojení.

Putin Warns "Unrestrained Arms Race" Coming - Ready "At Any Moment" To Extend New START

Článok: www.zerohedge.com/geopolitical/putin-ready-any-moment-extend-new-start-stave-unrestrained-arms-race


20.12.2019

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950