V ktorej krajine najviac vzrastla spotreba alkoholu?

blue

Njaväčší nárast spotreby alkoholu na človeka medzi 2010-2017 bol zaznamenaný vo Vietname (až 90%-ný násrast), následuje ho India a Japonsko. Na druhej strane vo vyspelých krajinách spotreba má klesajúcu tendenciu. Najnižšiu spotrebu má Kuvajt, 0.005/r litra na osobu. Prieskum bol robený na vzorke vybraných krajín.

Where Global Alcohol Consumption Is Rising & Falling May Surprise You

Článok: www.zerohedge.com/news/2019-05-17/where-global-alcohol-consumption-rising-falling-may-surprise-you


20.05.2019

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950