V nákupoch luxusného tovaru vedie Stredný Východ

blue

Počet spotrebiteľov luxusného tovaru sa za posledných 20 rokov v globále viac než strojnásobil, z 90mil. v 1995 na 330 mil. v 2013. Každým rokom pribudne asi 10 mil. nových spotrebiteľov, čo znamená, že v 2020 ich bude 400 a v 2030 až 500 mil. Spotrebitelia na Strednom Východe majú najvyšší per capita na luxusný tovar, 1400 eur za rok.

Middle East leads 2013 luxury shopping with 1,400 euros per capita spending, says Bain & Company

Článok: www.bi-me.com/main.php?id=64763&t=1&c=3&cg=3&mset=1021

11.03.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950