Veľké hotovostné transakcie zakázané v Mexiku

Končiaci prezident Felipe Calderon podpísal zákon, ktorý limituje veľké hotovostné transakcie. Zákon nadobudne platnosť asi za 90 dní. Za nehnuteľnosti sa bude môcť v hotovosti zaplatiť max.US$38,750, za automobil US$15,500. Porušenie sa trestá min. 5 ročným väzením.

Large Cash Transactions Banned In Mexico

Článok: www.forbes.com/sites/jonmatonis/2012/10/17/large-cash-transactions-banned-in-mexico/

25.10.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950