Víťazný Február 2020?

blue

Zažijeme po 72 rokoch v určitom zmysle opätovne „Víťazný Február?“

Otto von Bismarck: „Kto sa nestará o politiku, o toho sa politika postará sama.“

blue

23.01.2020

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950