Vizualizácia US dlhu

Ďalšia zaujímavá vizualizácia amerického dlhu. BTW, ako by vyzerala vizualizácia slovenského dlhu nie je ťažko si predstaviť. Hrubý zahraničný dlh (k máju 2012) je okolo 75 mld. USD. To je asi 750 ton v sto-dolárových bankovkách.

Článok: http://demonocracy.info/infographics/usa/us_debt/us_debt.html

07.08.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950