Vklady v rakúskych bankách nebudú chránené štátom

blue

V súčasnosti sú vklady v bankách v Rakúsku garantované do výšky €100tis. V prípade kolapsu banky, polovicu by uhradila banka a polovicu štát. Od júla už vklady v rakúskych bankách nebudú chránené štátom.

Bank Deposits No Longer Guaranteed By Austrian Government

Článok: http://govtslaves.info/bank-deposits-no-longer-guaranteed-by-austrian-government/

10.04.2015

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950